Declaració de la Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat en relació al manteniment de la regularitat administrativa dels joves migrats sols

18 Setembre 2020

Descarregar manifest en PDF:

En els últims anys, com és sabut, hem hagut d’abordar l’atenció als joves que han immigrat sols buscant oportunitats per al seu desenvolupament personal. Ha estat una feina ingent feta per molts ciutadans i ciutadanes, des de les entitats, des de les institucions de protecció de la infància i, molt especialment pels i les professionals del sistema de protecció de la infància i l’adolescència. Una feina que no ha estat fàcil però que, també, està plena d’oportunitats.

Ser jove, trobar feina, emancipar-se i assolir la plena autonomia no és un objectiu ràpid d’assolir en les nostres circumstàncies. Si has immigrat i encara hi ha moltes coses que has d’aprendre del teu nou país, és una mica més difícil. Haver estudiat en un altre sistema educatiu, no tenir una família que t’hi acompanyi, patir una mirada que t’estigmatitza, són situacions que poden esdevenir noves pedres afegides al seu camí. Per superar aquestes dificultats, que no són poques ni fàcils, entitats, institucions i ciutadania responsable hi posem el nostre esforç i les polítiques públiques. Però per més recursos que hi posem, al final, tenir o no tenir permís de residència i treball acaba sent una condició indispensable per poder emancipar-se. Sense això, tota la resta pot ser un esforç malaguanyat.

Tots els menors, amb independència de la situació en la qual es trobin, queden aixoplugats per la normativa de protecció de menors sense cap discriminació per raó de lloc de naixement, nacionalitat, pertinença a grup ètnic, sexe, o cap altra. Tanmateix, el principi de l’interès superior del menor, en l’àmbit d’estrangeria, queda desactivat a partir de la majoria d’edat. A partir d’aquest moment, els joves queden exclosos del règim d’estrangeria específic de que es beneficien mentre són menors, derivant-se, en molts casos, greus conseqüències per a ells i, també, per a la societat d’acollida.

Si la legislació, i el sentit comú, dóna el mandat a les institucions de la plena incorporació d’aquests joves a la nostra societat, la legislació d’aplicació posterior hauria de fer possible aquest objectiu. La realitat és ben bé la contrària. Si fins ara era difícil, la recent jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 1155/2018, de 9 de juliol i 110/2019, d’1 de febrer) ho fa pràcticament impossible, abocant milers de joves a la irregularitat administrativa, a la impossibilitat de treballar, a la dependència econòmica dels ajuts socials o a l’economia submergida.

Segons el règim vigent d’estrangeria, quan els joves tutelats adquireixen la majoria d’edat han de renovar la seva autorització de residència o, si encara no disposen d’autorització, necessàriament l’han d’obtenir. Es generen, així, dues situacions:

En primer lloc, la d’aquells que arriben a la majoria d’edat amb una autorització de residència, que se’ls demana que la renovin segons el procediment previst per a la renovació de residències temporals de caràcter no lucratiu. És a dir, se’ls tracta com si fossin persones que viuen de rendes. Se’ls demanen ingressos propis, tot i no poder treballar, que els permetin la manutenció en els quals no poden comptabilitzar les ajudes públiques. Han d’acreditar això o passar a obtenir una autorització de residència i treball a través de l’acreditació d’un contracte de treball a temps complert i d’any sencer.

Els segons encara ho tenen més complicat. Quan arriben a la majoria d’edat sense haver obtingut una autorització de residència, cauen en situació irregular i, per evitar l’aplicació del règim sancionador, el jove es veu obligat a sol·licitar una primera autorització de residencia abans dels 90 dies naturals posteriors a la data en què compleixi els divuit anys. En aquest cas, també haurà d’acreditar que disposa de recursos econòmics suficients per a la seva manutenció, en una quantitat que representi mensualment el 100% de l’IPREM o que bé un contracte de treball d’un any.

Enmig d’aquest context de crisi sanitària i econòmica, la dificultat d’aconseguir un contracte de treball amb compromís d’un any és molt difícil per a la majoria i quasi impossible per als i les joves que estan començant a conèixer la nostra societat i que encara no han completat els seus estudis. El risc que els joves perdin la situació de regularitat administrativa a causa de l’esmentada jurisprudència del TS és elevadíssim i pot abocar milers de joves a una situació de vulnerabilitat social que acabi deixant-los sense opcions per a sortir-se’n a mig i llarg termini.

Per evitar aquest tipus de situacions, que sens dubte són molt perjudicials tant per als joves com per al conjunt de la societat, és ineludible que l’Administració de l’Estat doni compliment al mandat previst a l’art. 35.9 de la Llei Orgànica d’Estrangeria (LOEX): “Reglamentàriament es determinaran les condicions que hauran de complir els menors tutelats que disposin d’autorització de residència i assoleixin la majoria d’edat per renovar la seva autorització o accedir a una autorització de residència i treball tenint en compte, en el seu cas, els informes positius que, a aquests efectes, puguin presentar les entitats públiques competents referits al seu esforç d’integració, la continuïtat de la formació o estudis que s’estiguessin realitzant, així com la seva incorporació, efectiva o potencial, al mercat de treball.

S’han començat a rebre denegacions d’autoritzacions caducades a partir de la finalització de l’estat d’alarma, per aquelles persones que els toqués renovar més tard del 21 de juny, i arribaran més denegacions a partir del 30 de març del 2021, quan s’acabin els 90 dies posteriors a la finalització de la pròrroga automàtica fixada per l’Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, per aquells que havien de renovar abans del 21 de juny, data de la finalització de l’estat d’alarma.

L’única solució viable per evitar que els joves ex-tutelats quedin en situació de desemparament en arribar a la majoria d’edat és la d’articular un nou règim de protecció i d’acompanyament atenent les noves circumstàncies d’aquests joves, donant una nova redacció als corresponents preceptes del Reglament de la Llei d’Estrangeria.

Donada la urgència de la necessitat, i sens perjudici que faci falta una reforma en profunditat de la legislació d’estrangeria, demanem al Govern de l’estat que, amb la màxima celeritat, procedeixi a reformar el reglament de la llei d’estrangeria per tal de :

􏰀 Establir una autorització automàtica per treballar per a joves ex tutelats en el moment d’assolir la majoria d’edat.
La proposta dona continuïtat a l’excepció automàtica per treballar que introdueix la recent Instrucció 1/2020 de la SEM per la qual s’habilita a treballar per compte d’altri als joves migrant sols a partir dels 16 anys sense necessitat de cap altre tràmit administratiu. S’estableix una analogia amb l’habilitació automàtica per treballar dels joves estrangers reagrupats (article 19 LOEX).

o, alternativament:

􏰀 Concedir una residència de llarga durada als joves ex tutelats amb autorització de residència en arribar als 18 anys.
La proposta es fonamenta l’especial vinculació d’aquets joves amb la societat d’acollida, atès que les autoritats competents en protecció de la infància i l’adolescència els han tutelat fins la major edat i resulta de l’aplicació de l’article 32.4 LOEX (“Amb caràcter reglamentari s’establiran criteris per a la concessió d’altres autoritzacions de residència de llarga durada en supòsits individuals d’especial vinculació amb Espanya.”) i també es podria defensar per analogia amb la residència de llarga durada que obté el jove reagrupat si el progenitor reagrupant té aquesta condició (article 58.3 LOEX).

Si la vostra entitat vol donar suport a aquest manifest, el president o presidenta de la vostra entitat ha d’escriure un correu a la bústia de la Taula de Ciutadania i immigració (tci.tsf@gencat.cat) i expressar el seu suport.


Morts, desaparicions i deportacions a la Mediterrània

26 Agost 2020

Font: The New Humanitarian

Les polítiques europees de control de migracions han tornat a ser notícia la setmana passada a causa d’un altre naufragi, que ha suposat el nombre més gran de morts registrat aquest any en un únic incident a la Mediterrània central. Almenys 45 persones van morir quan va explotar el motor en un vaixell que transportava migrants des de la costa de Líbia. Més de 30 supervivents, procedents principalment del Senegal, Mali, Txad i Ghana, van ser detinguts a Líbia. Fins el dia d’avui, durant el 2020 es té constància d’almenys 497 migrants morts al mar Mediterrani. Altres vaixells que transportaven fins a 91 persones han desaparegut, però encara no se sap el destí dels seus passatgers. Des del començament de la pandèmia de coronavirus, Itàlia i Malta han ignorat rutinàriament les trucades desesperades dels vaixells que transportaven migrants o els han deixat fins a dos dies a la deriva abans d’iniciar un rescat. Fa dues setmanes, Alemanya va impedir que dues naus d’ONGs poguessin marxar en una missió de control dels drets humans cap a l’Egeu, on les autoritats gregues han expulsat més de 1.000 persones els darrers mesos abandonant-les al mar a la frontera marítima del país amb Turquia. Itàlia ha confiscat quatre vaixells de rescat de les ONGs, i la Guàrdia Costanera de Líbia – amb el suport de la UE – ha interceptat més de 7.000 persones. Més de la meitat d’aquestes persones han desaparegut després de desembarcar a Líbia. Després del naufragi de la setmana passada, les agències de les Nacions Unides han demanat que el suport europeu a la Guàrdia Costera de Líbia tingui com a condició prèvia la millora de la situació dels drets humans per als sol·licitants d’asil i per als migrants a Líbia.


Memòria SCAI 2019

27 Juliol 2020

SCAIUs presentem la Memòria anual 2019 del Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI) de Sabadell del que la Lliga dels Drets dels Pobles és entitat fundadora.

Memòria SCAI 2019 en pdf


Informe anual de CEAR 2019: “Les persones refugiades en Espanya i Europa” – CCAR

22 Juny 2020

Contingut destacat de l’informe de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR-CEAR) de l’any 2019 presentat amb motiu del Dia Mundial del Refugiat, sota el títol “Les persones refugiades a Espanya i Europa”.

CEAR.CatalunyaAl llarg de 2019, a l’Estat espanyol es van presentar un total de 118.264 sol·licituds d’asil, més del doble respecte a 2018. El permís per raons humanitàries s’ha concedit majoritàriament a persones de nacionalitat veneçolana, unes de 40.000 persones. L’estat espanyol només ha ofert protecció a 1 de cada 20 sol·licitants d’asil.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Manifest del 20 de juny del 2020, Dia Mundial de les Persones Refugiades

20 Juny 2020

Seguim treballant pels drets de les persones refugiades i migrades

La pausa que ens ha obligat a viure l’estat d’alarma per controlar la pandèmia ens ha portat a una bona part de la societat a reflexionar més a fons sobre el sistema de vida imperant en el món. Ens ha petat al nas la realitat de la globalització en que vivim, perquè hem vist que un accident, diguem-li així mentre no es demostri el contrari, ha escampat un virus arreu del planeta, sense comptar amb les fronteres, amb conseqüències dramàticament letals. Llegeix la resta d’aquesta entrada »


La mà refugi

8 Juliol 2016

Una mà. Una mà que s’alça. Una mà que senyala i protesta al carrer. Una mà que col·labora, desarma tanques i busca la pau i treballa pels drets humans. En definitiva, una mà refugi.

Avui ens fem ressó d’aquest bon vídeo creat pel Fons Català de Cooperació i l’Ajuntament de Barcelona que, de manera visual, ens mostra de quines maneres podem implicar-nos davant la crisi dels refugiats i reivindicar un canvi en les politiques migratòries i de protecció internacional, més enllà d’accions assitencials i puntuals. Us animem a veure’l i a difondre per les xarxes socials.

Donem un cop demà?

 


Premi contraportades 2016

4 Juliol 2016

contraportada_refugiatsLa 9a edició del concurs de contraportades amb l’alumnat de Batxillerat artístic de la IES Ferran Casablancas ja té premiats!

Les propostes escollides són de les de Viena Boedo, Clara Borrell i Miroslay Moran.

D’entre la vintena de propostes presentades enguany, la Lliga dels Drets dels Pobles i l’OIS ha escollit aquestes tres propostes sobre els drets de les persones refugiades i migrades per il·lustrar els tres propers números de la revista Papers. En el vigent número 62, ja poden veure’s totes les contraportades.

De de la Lliga i l’OIS agraïm la participació de totes les persones les felicitem per la feina ben feta a totes elles. No ens oblidem tampoc de la bona acollida de l’equip docent del IES. Fins l’any vinent!

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


20J: Sabadell amb els refugiats

14 Juny 2016

cartell_refugiats_sbd16El proper dilluns 20 de juny es commemora el Dia Mundial de les persones refugiades.

La nostra ciutat se suma als diferents actes que tindran lloc al llarg de tota aquesta setmana i el proper cap de setmana arreu de Catalunya per denunciar la dramàtica situació dels milers de refugiats sirians, i  també pels milions de persones refugiades i desplaçades a tot el món, que ja són més de 60 milions de persones.

Per defensar el dret a l’asil i la lliure circulació, i en contra de les polítiques migratòries europees que perpetuen el tràfic de persones, aquest dijous 16 de juny a les 20h, a la pl. Doctor Robert, Sabadell se suma a la reivindicació. Activitats de denúncia, música i reivindicació dels drets humans que escalfaran motors per a la manifestació unitària a Barcelona, que tindrà lloc el diumenge 19 de juny a les 18h, sota el lema Obriu fronteres, volem acollir!

Des de l’OIS us animem a informar-vos-en, llegir i difondre el manifest i a ser-hi!


És hora d’un Pla B per EU

4 Mai 2016

Per què parlem d’una crisi dels refugiats? Per què no parlem de la omissió de l’obligació dels estats per vetllar i protegir els drets de les persones? On són els fonaments i valors europeus?

Els murs i les fronteres ens fan viure més segurs? O precisament, aixecar fronteres és el que fa crèixer encara més els discursos xenòfobs arreu d’Europa?

Per què no s’agilitzen els mecanismes ja existents per entrar de manera segura a Europa (visats, asil, reagrupament familiar…) i així, acabar amb el negoci del tràfic de persones? Qui hi guanya amb tot això? Si els drets humans són per a tothom, perquè hi ha lleis que dicten drets diferents segons la nacionalitat?

Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Sense art, no hi ha revolució

11 Abril 2016

Contraportada premiada, d'Iris Ledesma

Contraportada guanyadora el 2014

Es diu que no hi ha hagut cap revolució sense art o sense artistes. L’art és comunicació i pot contenir missatges transformadors.

Així ho pensem des de la Lliga dels Drets dels Pobles juntament amb el IES Ferran Casablancas, que un any més impulsem el concurs de contraportades per la revista Papers.

Aquest any, el 9è, el tema tractat no podia ser altre que la crisi humanitària dels refugiats sirians a les portes d’Europa. Des d’una visió crítica amb la Unió Europea, el trist debat sobre quotes i sobretot, destacant la evident vulneració de drets humans, es va plantejar un debat entre els nois i noies per tal de fomentar una actitud crítica, sensibilitzar sobre la qüestió i promoure una acció transformadora: la creació d’una contraportda amb un missatge en solidaritat a les persones refugiades i exigint el respecte als drets humans.

Per ara, els nois i noies treballen en les seves propostes. Des de la Lliga i l’OIS animem a tots i totes les participants del concurs. Farem saber la proposta guanyadora durant les propotes setmanes. Molta sort!
Llegeix la resta d’aquesta entrada »


%d bloggers like this: