Associacions d’immigrants

Associació Africana de Sabadell

L’Associació Africana de Sabadell va sorgir a l’any 1994 i és l’entitat d’immigrants més antiga de la ciutat. És troba situada al barri de Sant Oleguer i és força coneguda entre el veïnat del barri i de bona part de la població de la ciutat. El seu objectiu principal és acollir les persones immigrants provinents del continent africà, bàsicament d’origen sudsaharià, per tal d’oferir ajuda i informació sobre la ciutat i els seus recursos. Entre les seves activitats més conegudes hi ha la Festa Africana, una celebració que cada any reuneix a tot el barri de Sol i Padrís.

Dades d’interès

Ubicació

Adreça: No tenen local propi, però es reuneixen al Centre Cívic Sant Oleguer
Telèfon: 93.712.04.51
Correu electrònic: associacioafricana@hotmail.com
Horari d’atenció: Dimecres de 19h a 20:30h

Descripció

Associació socio-cultural amb la finalitat d’acollir les persones immigrants procedents del continent africà i bàsicament d’origen sudsaharià. El seu objectiu és oferir ajuda i informació sobre la ciutat i els seus recursos.

Objectius

– Tasques d’ajuda i informació entre el col·lectiu africà.

– Col·laboració amb altres associacions de Sabadell, tant d’immigrants com de no immigrants.

Activitats

– Projecte de cooperació amb tres localitats de Gàmbia per a la construcció de pous d’aigua.
– Sopar anual africà.
– Recollida d’ajudes econòmiques per traslladar a Àfrica les persones difuntes i enterrar-les d’acord amb les directrius musulmanes.

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a Sabadell, especialment a persones d’origen africà sudsaharià. L’entitat compta amb aproximadament un 90% d’homes i un 10% de dones, arribades amb els processos de reagrupament familiar. La majoria són persones adultes entre 25 i 40 anys i de religió musulmana.

Associació Amic de Sedhiou Kandeemaa

L’Associació Amic de Sedhiou Kandeema va constituir-se legalment el passat 2005. Aquesta entitat es dirigeix sobretot a persones immigrants originàries del Senegal. Les seves finalitats principals són la integració de les persones immigrants a la ciutat i l’ajuda mútua, així com també preservar i donar a conèixer la cultura i la situació actual de les persones immigrants a través de l’organització d’actes culturals com ara exposicions, conferències o concerts.

Dades d’interès

Ubicació

Adreça: No tenen local propi, però es reuneixen a c/ Pare Pujades 29 4t 1ª.
Telèfon: –
Correu electrònic: nfalyfaty@yahoo.es
Horari d’atenció: –

Descripció

Associació de persones immigrants originaris del Senegal. Les finalitats principals són la integració de les persones immigrants a la ciutat i l’ajuda mútua, així com també preservar i donar a conèixer la cultura i la situació actual de les persones immigrants.

Objectius

– Afavorir la convivència entre persones immigrants i autòctones.

– Afavorir la integració de les persones immigrants.

– Crear espais d’intercanvi i multiculturalitat.

Activitats

– Activitats culturals promogudes per l’entitat i subvencionades per l’Administració local com ara exposicions sobre la cultura, la música o la literatura senegalesa.

– Conferències sobre immigració, tractant temes com la importància de l’escolarització, del català i castellà, temes laborals…

– Ajudes econòmiques per a socis/es que ho necessitin.

– Recollida d’ajudes econòmiques per traslladar a Àfrica les persones difuntes i enterrar-les d’acord amb les directrius musulmanes.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a Sabadell i procedent específicament del Senegal. Aproximadament 95% dels seus membres són homes adults d’edats compreses entre els 30 i 35 anys. També hi ha majoria de persones de creença religiosa musulmana.

Associació Ciutadana de Guinea Conakry al Vallès Occidental

Aquesta associació sòcio-cultural va iniciar la seva activitat l’any 2003. La seva finalitat principal és preservar les arrels i costums de Guinea Conakry entre la població immigrada d’aquesta procedència, a la vegada que busca donar-les a conèixer entre la població autòctona. També vol ser un espai de trobada i de relació entre les persones d’un mateix origen geogràfic.

Dades d’interès

 

 

Ubicació

Adreça: c/ París 37 Baixos 3a Sabadell 08204
Telèfon: –
Correu electrònic: souaibou55@hotmail.com
Horari d’atenció: Primer dissabte de cada mes i alguns diumenges

 

Descripció

Associació sòcio-cultural amb la finalitat de preservar les arrels i costums de Guinea entre la població immigrant i donar-les a conèixer entre la població autòctona.

 

Objectius

– Ser un espai de relació i ajuda entre les persones de Guinea Conakry.

– Preservar les tradicions i costums i ensenyar-les a les noves generacions i a la població autòctona.

– Difusió de la seva cultura i sensibilització de la gent autòctona.

 

Activitats

– Itineraris per donar a conèixer l’associació i captar socis.

– Fer un equip de futbol i organitzar un torneig obert a totes les persones immigrants i autòctones.

– Crear una coordinació de totes les associacions de Guinea Conakry a Catalunya.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat africana resident de la comarca del Vallès Occidental procedent específicament de Guinea Conakry. Majoritàriament, els membres són homes adults d’edats compreses enter els 25 i els 40 anys.

Associació de Ciutadans de Costa d’Ivori

L’entitat de Ciutadans de Costa d’Ivori es dirigeix sobretot a persones procedents d’arreu d’aquest país de l’Àfrica Occidental, independentment de la zona d’origen de procedència. Una de les motivacions per a la seva creació va ser la voluntat dels seus membre de superar la divisió causada per l’actual conflicte armat que ha dividit la població del país. L’entitat vol promoure la xarxa social entre els seus membres i la seva integració a la ciutat a través d’oferir un espai de trobada i d’interrelació.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: No tenen local propi, però es reuneixen a c/ Progrés 2, 3-2
Telèfon: –
Correu electrònic: accic05@yahoo.es
Horari d’atenció: –

 

Descripció

Entitat dirigida a persones procedents d’arreu de Costa d’Ivori, independentment de la zona d’origen, per tal de superar la divisió causada per l’actual conflicte armat del país. L’entitat també vol promoure la xarxa social entre els seus membres i la seva integració a la ciutat.

 

Objectius

– Crear un espai de trobada i unió per a persones de Costa d’Ivori després del conflicte armat.

– Establir lligams i xarxes d’ajuda mútua a nivell laboral, econòmic o material.
– Promoure una coordinació entre totes les entitats d’immigrants de la ciutat.
– Afavorir la integració social de les persones immigrants.

 

Activitats

– És una entitat de creació recent i encara no s’han pogut organitzar activitats.
– Es té previst organitzar una festa inaugural per donar a conèixer l’entitat i promoure activitats esportives i culturals per al conjunt de la població.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a Catalunya i en concret a la comarca del Vallès Occidental i Sabadell, i procedent específicament de Costa d’Ivori (zona Nord). Bona part dels seus membres són homes adults entre 25 i 50 anys.

Associació Cultural Anasiha

Aquesta és una entitat de recent creació a la ciutat i que es troba al barri de Torre-romeu. Anasiha és una entitat sociocultural que pretén contribuir a la integració del col·lectiu magribí i a la vegada donar a conèixer la seva cultura tant a les persones magribines com a les autòctones. L’associació té voluntat d’actuar com a mediadora en situacions de conflicte al barri de Torre-romeu. Precisament un conflicte entre joves marroquins i joves autòctons va ser el motiu de la seva fundació.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: No tenen local propi però es reuneixen a C/ Entrepenyas, 14
Telèfon: –
Correu electrònic: –
Horari d’atenció: –

 

Descripció

Entitat socio-cultural que pretén contribuir a la integració del col·lectiu magribí i a la vegada donar a conèixer la seva cultura tant a les persones magribines com a les autòctones. L’associació té voluntat d’actuar com a mediadora en situacions de conflicte al seu barri, Torre-romeu.

 

Objectius

– Promoure la integració del col·lectiu marroquí a la ciutat.

– Protegir i difondre la cultura islàmica entre el col·lectiu marroquí.

– Contribuir en la integració de la dona marroquina i en el coneixement dels seus drets.

– Donar a conèixer l’Islam a la societat d’acollida i transmetre una imatge positiva.

– Fer un treball educatiu per acabar amb el racisme.

 

Activitats

– Classes de cultura islàmica per a infants.

– Xerrades sobre la cultura islàmica destinades a les persones autòctones.

– Debats a nivell intern amb els i les participants.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat magribina de Sabadell i procedent, bàsicament, del Marroc. La majoria dels seus membres són homes joves, tot i que també hi participen algunes dones.

Asociación Cultural del Oriente Boliviano

Aquesta associació té com a finalitat preservar la identitat de les persones immigrants procedents de la zona oest de Bolívia i que tenen a la ciutat de Sabadell la seva residència actual. Des de l’associació es promouen activitats culturals i esportives, que serveixen d’espai de trobada i de relació, alhora que també es té especial atenció al procés d’adaptació i seguiment escolar dels infants.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: No tenen local propi
Telèfon: –
Correu electrònic: asocob@hotmail.com
Horari d’atenció: –

 

Descripció

Associació que té com a finalitat preservar la identitat de les persones que viuen a Sabadell i provenen de l’est de Bolívia.

 

Objectius

– Preservar la cultura d’origen.

– Afavorir la integració escolar dels nens i nenes bolivians.

– Treballar per a la integració social de les persones immigrants.

Activitats

(sense informació)

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat boliviana de Sabadell i procedent, bàsicament, de la zona est de Bolívia. La majoria dels membres de l’entitat són tant homes com dones, sobretot parelles.

Asociación Cultural de Uruguayos El Nido

Aquesta entitat de recent creació el passat any 2005 i en procés formalització legal, és una entitat socio-cultural que dirigeix les seves accions a la comunitat immigrant procedent d’Uruguai i resident a Sabadell. La seva finalitat principal és establir lligams entre les persones d’aquesta comunitat i crear així una xarxa social forta i estable. Al mateix temps es volen fomentar els llaços de solidaritat i d’ajuda mútua entre els seus membres. També es treballa per oferir un espai de contacte amb la cultura i les tradicions del país d’origen.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: No tenen local propi però es reuneixen al Centre Cívic de Ca n’Oriac.
Telèfon: 93.723.14.95 o 93.723.17.46
Correu electrònic: –
Horari d’atenció: Divendres de 19:30h a 21h

 

Descripció

Associació sociocultural dirigida a la població immigrant uruguaiana resident a Sabadell. La seva finalitat bàsica és crear una xarxa social forta i estable entre les persones immigrants d’origen uruguaià, alhora que es fomenten els llaços de solidaritat i d’ajuda mútua entre elles.

 

Objectius

– Crear un espai d’interrelació entre les persones procedents d’Uruguai.

– Treballar pel desenvolupament social i econòmic d’Uruguai participant en projectes de cooperació i ajuda al país d’origen. Es té previst iniciar el projecte “Cooperatives d’habitatge”, molt freqüent al país d’origen. A través d’aquestes cooperatives, s’adquireix un solar i es contracta un equip d’arquitectes per construir-hi habitatges que finalment seran sortejats entre els membres de la cooperativa.

 

Activitats

– Participació en actes socials i culturals de la ciutat (Festa de la Diversitat).

– Organització i participació en activitats socio-culturals pel foment de la cultura uruguaiana entre les persones immigrants d’aquest origen (Barbacoa al bosc de Can Deu).

– Participació en un projecte de cooperació a Uruguai per crear un servei de menjador en una escola.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat uruguaiana resident a Sabadell. Els membres són fonamentalment homes, malgrat que en les activitats que organitzen hi ha prop d’un 50% de participació femenina. Les edats dels seus membres es troben entre 20 i 50 anys, sobretot entre 25 i 40 anys.

Associació de Malienses residents a Sabadell i al Vallès

Des de l’Associació de Malienses residents a Sabadell i al Vallès es té com a finalitat promoure una xarxa social i ajuda mútua entre els seus membres i treballar per la reivindicació i defensa dels drets de les persones immigrants. Juntament amb aquests objectius es pretén incidir en la integració social a la ciutat de Sabadell i a la comarca, ja que l’associació compta amb participants d’arreu del Vallès.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: No tenen local propi, però es reuneixen a Trav. Flamicell 2, 4t 4a. Telèfon: –
Correu electrònic: –
Horari d’atenció: –

 

Descripció

Entitat amb la finalitat de promoure una xarxa social i ajuda mútua entre els seus membres i treballar per la reivindicació i defensa dels drets de les persones immigrants. També es pretén incidir en la integració social a la ciutat de Sabadell.

 

Objectius

– Afavorir la integració social a través d’activitats socio-culturals i laborals.

– Defensar col·lectivament els drets de les persones immigrants, i concretament, les persones originàries de Malí.

– Oferir un espai de trobada i de relació entre persones d’un mateix origen i fomentar l’ajuda mútua.

 

Activitats

– Oferir ajudes econòmiques i materials als membres de l’entitat que tinguin alguna necessitat.

– Ajudar econòmicament en casos de mort i repatriació del cadàver.

– Es pretén, en un futur, organitzar activitats pel conjunt de la població així com una festa inaugural per donar a conèixer l’entitat.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat africana resident a la comarca del Vallès Occidental i procedent específicament de Malí. Bona part dels seus membre són homes entre els 18 i els 40 anys, i procedeixen de regions diverses de Malí.

 

Associació Socio-Cultural Al-Taniur de Catalunya

L’Associació Sociocultural Al-Tanuir va iniciar-se l’any 2004 i està destinada sobretot als joves procedents del nord d’Àfrica residents al Vallès i concretament a les ciutats de Sabadell i Terrassa. La seva finalitat és oferir activitats culturals i esportives i, al mateix temps, esdevenir un espai d’interrelació entre persones d’aquest col·lectiu.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: Pl. Galileu 2, 1er.-3a.
Telèfon: –
Correu electrònic: ongams@yahoo.es
Horari d’atenció: Diumenges 10h-14h

Descripció

Associació sociocultural destinada als joves procedents del nord d’Àfrica amb la finalitat d’oferir activitats i, alhora, un espai d’interrelació entre persones d’aquest col·lectiu.

 

Objectius

– Trobar un espai de lleure per a joves de la comunitat nord-africana

– Difusió de la cultura islàmica i sensibilització de la població autòctona.

 

Activitats

– Organització i participació en activitats esportives durant els caps de setmana (futbol i sortides a la muntanya).

– Xerrades i conferències.

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat magribina de Sabadell i Terrassa i especialment, als joves nord-africans. Els seus membres són homes entre els 20 i els 40 anys.

 

Associació Socio-Cultural Islàmica Ar-Rissalah

L’Associació Sociocultural Islàmica Ar-Rissalah és, juntament amb l’Associació Africana, una de les entitats amb més arrelament a la ciutat, ja que va iniciar la seva activitat l’any 1996. Aquesta és una associació destinada, bàsicament, al col·lectiu immigrant musulmà amb la finalitat d’oferir un espai per a la pràctica religiosa islàmica i de reunió per a la interrelació i l’ajuda mútua entre persones d’aquest col·lectiu.

Dades d’interès

 

Ubicació

Adreça: Mesquita de Can Puiggener, C/ Las Navas, 1er.-3a.
Telèfon: –
Correu electrònic: –
Horari d’atenció: Cada dia a les 13h, 15:30h i 17:30h

 

Descripció

Associació sociocultural islàmica adreçada bàsicament al col·lectiu immigrant musulmà amb la finalitat d’oferir un espai de reunió per a la interrelació i l’ajuda mútua entre persones d’aquest col·lectiu i la pràctica religiosa islàmica.

 

Objectius

– Oferir ajudar material i/o econòmica a totes aquelles persones que ho necessitin, independentment de l’origen (ja sigui immigrant o autòcton).

– Oferir assessorament i orientació sobre els recursos de la ciutat a nivell legal, laboral i d’emergències per a persones immigrants.

– Facilitar un espai per a la pràctica religiosa islàmica per a les persones del col·lectiu musulmà.

 

Activitats

– Organització i participació en activitats esportives (futbol) i activitats socials i culturals pròpies i de la ciutat (Festa a la Mesquita i Festa de la Diversitat)
– Classes d’àrab, de català i de castellà.

– Oferir ajudes econòmiques per a persones en situació de necessitat material i econòmica.

– Oferir ajudes econòmiques per traslladar les persones difuntes i enterrar-les d’acord amb les directrius musulmanes.

– Participació en xerrades organitzades per l’Ajuntament de Sabadell.

Usuaris/es

Entitat dirigida a la comunitat magribina musulmana de Sabadell. La major part dels seus membres i participants són homes a partir dels 20 anys.

Associació WAFAE

Aquesta associació neix a l’any 1998 amb una doble línia de treball. Per una banda, es treballen aspectes com la interculturalitat i la convivència entre la població jove autòctona a través de la cooperació internacional i accions de sensibilització i voluntariat. Per altra banda, Wafae també ofereix ajuda, assessorament i orientació sociolaboral per a persones immigrants, principalment d’origen magribí. La majoria de les seves activitats es realitzen a Catalunya, València i Marroc, tot i que en algunes ocasions, com en l’organització de jornades interculturals, Wafae té un abast de nivell estatal.

Dades d’interès

 

Ubicació

 

Adreça: Ramon Jové 1 B 3a.
Telèfon: 93 401 70 96 (Seu de Barcelona)
Correu electrònic: wafae@wafae.org
Horari d’atenció: de dilluns a divendres: 10h-14h i 16h-20h

 

Descripció

Associació amb la doble finalitat de treballar la interculturalitat i la sensibilització entre la població jove autòctona a través de la cooperació internacional i oferir ajuda, assessorament i orientació sociolaboral per a persones immigrants, bàsicament d’origen magribí. La majoria de les seves activitats es realitzen a Catalunya, València i Marroc.

 

Objectius

– Sensibilització de la població general, i en concret de la població juvenil autòctona en diversos àmbits, però amb especial atenció a temes com la immigració.
– Fomentar la interculturalitat.

– Treballar la cooperació i el desenvolupament amb països empobrits.

– Organitzar activitats dirigides al jovent (voluntariat, cursos de formació, etc…)

 

Activitats

– Programes d’intercanvi d’alumnes amb una escola del Marroc.

– Organització de camps de treball.

– Cursos de formació per a població immigrant.

– Assessorament jurídic i laboral per a la població immigrant.

– Organització de jornades interculturals d’abast estatal.

 

Usuaris/es

Entitat dirigida tant als joves autòctons com als joves immigrants, sobretot, els d’origen magribí. La majoria d’usuaris/es són, en un 95% dels casos, joves estudiants i sobretot dones, en un 70% sobre el total.

I properament us oferirem més ionformació sobre noves entitats com:

Associació de Dones Africanes, APROMAB, Associació de Burkinabesos de Sabadell, Centre Cultural de Inmigrantes, Associació Cultural Indígena Runa Pacha i Instituto por la integración y el Desarrollo por Perú.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: