CIS: Actituds sobre la Immigració

25 gener 2011

Podeu llegir seguidament el darrer informe Actitudes hacia la inmigración (III) elaborat per l’organisme estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de l’octubre de 2009 on es recullen dades sobre la percepció que la  societat espanyola té envers al fet migratori i al col·lectiu de persones migrants.

El podeu llegir-lo i descarregar-lo aquí


Pacte Nacional per la Immigració

21 gener 2011

El Pacte Nacional per a la Immigració és un acord signat el 19 de desembre del 2008 pel Govern català amb la participació de diversos agents socials i econòmics de tot el país. L’objectiu d’aquest nou Pacte és respondre les demandes que planteja la societat catalana respecte a la transformació demogràfica viscuda pel fet migratori i les seves conseqüències, garantint la integració de la població immigrada, la convivència, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

ES tracta doncs, d’un nou marc d’acció política a nivell català que, malgrat estar supeditat al marc legal de la Llei d’Estrangeria espanyola, pot un pas més sòlid i unitari per treballar en favor de la diversitat, la cohesió i la convivència. Llegiu-ne aquí els continguts i les bases.


Properes eleccions: els immigrants decidiran

21 gener 2011

El proper 22 de Maig se celebraran a la ciutat de Sabadell i a la resta de municipis de l’estat Espanyol, les eleccions municipals. Enguany, i per primer cop podran participar en aquesta contesa electoral una part de la ciutadania sabadellenca immigrada, fins ara exclosos del fet de la participació política, almenys pel que fa a la representativa.

Segons l’article 13.2 de la Constitució, només els espanyols són titulars dels Drets polítics reconeguts en la mateixa, tret que, en atenció als criteris de reprocitat, es pugui establir per tractat o llei el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals.

Entenem que aquests convenis suposen un avenç innegable en la conquesta de Drets de les persones estrangeres, les quals veuran reeixida la participació en la decisió del rumb polític de les seves viles i ciutats, fet que és el principi d’un camí cap a una plena participació en la ciutat d’acollida.

Les persones originàries dels següents països: Bolivia, Colòmbia, Ecuador, Noruega, Nova Zelanda, Paraguay, Perú, Xile i Cap Verd, a més de les comunitàries, tindran la oportunitat d’exercir el dret a vot, i malgrat que limitada, creiem que en general és un bona notícia per al futur reconeixement universal del dret a vot.

Els antecedents de campanyes electorals recents han ofert un espectacle negatiu d’utilització de la realitat de les migracions des d’un punt de vista electoralista, que en alguns casos s’ha deixat portar a la xenofòbia i el racisme. En aquest context, cridem a la participacions activa de la comunitat migrant i en primer lloc, a la necessària inscripció al cens electoral.

Informació sobre els requisits per a votar a Sabadell. Per a més informació, entreu a les pàgines web de l’Instituto Nacional de Estadística o bé l’associació FERINE


%d bloggers like this: