Sí al dret a una atenció sanitària justa i digna

L’SCAI manifesta el seu rebuig a les mesures exposades en el Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d’abril [i], que modifica la Llei d’Estrangeria, en el marc de les mesures urgents per a garantir, suposadament, la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i que posa en perill l’atenció sanitària universal i bàsica als immigrants que resideixen al nostre país.

Abans del 31 d’agost de 2012, les persones amb targeta sanitària vigent o no, hauran de demostrar que compleixen els requisits de “la condició d’assegurats”, això implica que han d’estar donats d’alta ala Seguretat Social o en situació d’alta assimilada, o bé ser perceptors d’una pensió o de qualsevol altra prestació del Sistema de Seguretat Social o en el supòsit d’haver-la esgotat, fer constar que estan inscrits com a demandants d’ocupació a l’oficina corresponent. Així mateix, també obtindran l’anomenada “condició d’assegurats” els ciutadans estrangers residents legals que acrediten no disposar de suficients ingressos econòmics. Aquesta és una mesura injusta perquè condemna a les persones que es troben en situació administrativa irregular a no ser ateses a nivell sanitari, amb les conseqüències socials i sanitàries negatives previsibles.

Amb aquesta decisió del govern central, augmentarà la desprotecció dels col·lectius més vulnerables i sense veu, així com també la insolidaritat, el rebuig, l’exclusió de persones en situació administrativa irregular i d’altres que després d’haver treballat i cotitzat ala Seguretat Social durant anys, contribuint al desenvolupament social, econòmic i cultural del nostre país, no poden renovar els seus permisos de residència degut a l’atur i es troben en una situació d’irregularitat sobrevinguda. En un context global de recessió, amb les riqueses injustament distribuïdes, amb retallades als més dèbils i avantatges als que més tenen, aquestes mesures són un atac sense precedent a la dignitat, als drets fonamentals de ciutadans i ciutadanes que en un moment determinat, de manera voluntària o forçats per diferents motius, decidiren marxar del seu país i somiar amb un futur millor.

La Junta Directiva i l’Equip Tècnic de l’SCAI

Sabadell, 2 de maig de 2012

 ______________________

[i] Reial Decret –Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: